THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP THỦY LỰC KHÍ NÉN

ĐỘNG LỰC EQUIPMENT

THIẾT KẾ » » Mạch điều khiển tốc độ

1. Lắp van tiết lưu ở đầu vào

Điều khiển tốc độ trong một hành trình làm việc có thể được thực hiện bởi điều chỉnh lưu lượng vào xy lanh thủy lực bởi một van tiết lưu. Van an toàn lắp song song với van tiết lưu cho phép dòng chảy tự do theo hướng ngược lại khi xy lanh lùi. Phương pháp này thường cho phép điều khiển tốc độ mịn hơn phương pháp mạch lắp van tiết lưu ở đầu ra.

2. Lắp van tiết lưu ở đầu ra

Điều chỉnh lưu lượng ra từ xy lanh thủy lực là một phương pháp khác để điều khiển tốc độ. Mạch này duy trì một áp suất đối không đổi trong quá trình tiến của cần pít tông và ngăn cản dao động nếu tải rơi nhanh hoặc đảo chiều.

                                                                 

3. Van tiết lưu lắp ở đường xả

Lưu lượng đến xy lanh thủy lực được điều chỉnh bởi cho phép một phần lưu lượng của bơm về thùng dầu. Mạch này hiệu quả hơn phương pháp lắp van tiết lưu ở đầu vào hoặc ra của xy lanh thủy lực, bởi vì đầu ra của bơm chỉ vừa đủ để vượt qua sức cản. Tuy nhiên, phương pháp này không bù cho tổn thất của bơm.

                                                         

4. Sử dụng bơm lưu lượng thay đổi

Lưu lượng của bơm có thể được điều khiển bởi nhiều phương pháp khác nhau như bởi tay, động cơ điện, thủy lực và cơ khí. Làm thế nào đầu ra lưu lượng gần nhất thực tế đạt được yêu cầu phụ thuộc một phần vào sự điều chỉnh của bơm, tức là tăng lên với tải. Với một bơm thay đổi được lưu lượng và bù áp, lưu lượng đầu ra giảm khi áp suất tăng lên.Kiểu này của bơm có thể được sử dụng cho hoạt động di chuyển qua lại và kẹp. Một van an toàn bên ngoài thường là không cần thiết khi một bơm bù áp được sử dụng.

                                                                

5. Nguồn cấp thay đổi

Nhiều máy yêu cầu tốc độ nhanh nhưng không liên tục và tốc độ chậm trong chu kỳ hoạt động. Điều này có thể thực hiện bởi sử dụng một van hai cửa dẫn động bằng cam mắc song song với một van điều khiển lưu lượng lắp ở đầu ra. Chuyển động đi ra nhanh được điều khiển bất cứ lức nào khi van hai cửa được mở. Đóng van làm sẽ làm giảm tốc độ của xy lanh. Điều chỉnh cam phù hợp sẽ đạt được tốc độ yêu cầu theo tuần tự. Van an toàn mắc song song với van điều khiển lưu lượng cho lưu lượng chảy về tự do, do đó cho phép cần xy lanh chạy về nhanh.