THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP THỦY LỰC KHÍ NÉN

ĐỘNG LỰC EQUIPMENT

VỎ NHÔM CHO XYLANH KHÍ NÉN
ỐNG ĐÚC ÁP LỰC
ĐINH CUỘN
ĐINH F
ĐINH U
ĐINH V
ĐINH SÓNG
ĐINH CHỈ/KIM
ĐNH BÊ TÔNG
ĐINH U ĐEN
khớp-nối-nhựa
KHỚP NỐI NHANH TỰ ĐỘNG
CHIA 2 TRÒN
CHIA 3 TRÒN
CHIA 2 THẲNG