THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP THỦY LỰC KHÍ NÉN

ĐỘNG LỰC EQUIPMENT

BƠM LÁ
BƠM BÁNH RĂNG
BƠM LÁ ÁP CAO
SÚNG 23/25
SÚNG ĐINH 18/30A
ỐNG PU KAILY
SÚNG 18/50A
SÚNG ĐINH CUỘN 29/70
ỐNG CAO ÁP
SÚNG BEX 1025J
BƠM ĐÔI
VAN Solenoid 2 ĐẦU ĐIỆN
VAN TAY GẠT
VAN TAY GẠT BẤT ĐẾ
VAN CHỈNH ÁP BẮT ĐẾ